Straty w obiektach dziedzictwa kulturowego Ukrainy zweryfikowane przez UNESCO – stan na 27 września br.

Komunikat ukazał się 29 września br. na stronie UNESCO:

Na dzień 30 sierpnia 2023 r. UNESCO potwierdziło uszkodzenie lub zniszczenie 291 obiektów począwszy 24 lutego 2022 r.:

  • 122 miejsc kultu religijnego,

  • 27 muzeów,

  • 109 budynków o znaczeniu historycznym i/lub artystycznym,

  • 19 pomników,

  • 13 bibliotek,

  • 1 archiwum.