Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce (2021)

Fot. DOZP (MP)

W 2021 stwierdzono 230 przypadków przestępstw ściganych z ustawy o ochronie zabytków, w 2020 było ich 187, w 2019 r. było ich 144, w 2018 – jedynie 89. W latach poprzedzających rok 2018 liczba przestępstw również oscylowała wokół 90 przypadków w roku statycznym.

Wykres uwidacznia zatem wzrost liczby przestępstw począwszy od roku 2019, co jest o tyle ciekawe, że ogólną tendencją jest raczej spadek większości aktywność przestępczych. Rok 2021 utrzymał tę zwyżkową tendencję. Częściowo tłumaczy ją fakt, iż 2017 roku doszło do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków. Wtedy jako przestępstwo zaczęto penalizować poszukiwanie bez pozwolenia lub wbrew pozwoleniu ukrytych lub porzuconych zabytków – nastąpiła zmiana kwalifikacji prawnej czynu z wykroczenia na przestępstwo i w ten sposób nowa pula przestępstw weszła do ogólnej statystyki. Sprawców tych przestępstw w związku z opóźnionym wejściem w życie tego przepisu zaczęto ścigać począwszy od 2018 r.

W 2021 r. stwierdzono ogółem 370 przestępstw ściganych na podstawie kodeksu karnego. Jest to najlepszy wynik na przestrzeni 4 ostatnich lat. Pośród poszczególnych czynów zabronionych widzimy zdecydowaną dominację przestępstw kradzieży oraz kradzieży z włamaniem.

Po dodaniu pul przestępstw z obu ustaw otrzymujemy wynik 600 przestępstw.

Opracowano na podstawie informacji BK KGP z 2022 r.