Straty w obiektach dziedzictwa kulturowego Ukrainy zweryfikowane przez UNESCO – stan na 18 października br.

Komunikat ukazał się 19 października br. na stronie UNESCO:

Na dzień 18 października 2023 r. UNESCO potwierdziło uszkodzenie lub zniszczenie 295 obiektów począwszy 24 lutego 2022 r.:

  • 124 miejsc kultu religijnego,

  • 28 muzeów,

  • 110 budynków o znaczeniu historycznym i/lub artystycznym,

  • 19 pomników,

  • 13 bibliotek,

  • 1 archiwum.