Średniowieczny rękopis powrócił do Biblioteki Narodowej

Do zbiorów Biblioteki Narodowej  powrócił uznawany dotąd za zniszczony podczas drugiej wojny światowej średniowieczny rękopis kazań „Sermones scripti”.  Przekazania bezcennego dzieła  dokonał prof. Thomas Bürger, dyrektor Saksońskiej Biblioteki Krajowej – Drezdeńskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej na ręce dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej w obecności prof. Małgorzaty Omilanowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Rolfa Nikela, ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, oraz prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 17 listopada w Pałacu Rzeczypospolitej.

Więcej można przeczytać na stronach MKiDN ( http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/sredniowieczny-rekopis-ponownie-w-zbiorach-biblioteki-narodowej-5101.php) i Biblioteki Narodowej (http://www.bn.org.pl/aktualnosci/804-niemcy-zwrocili-bibliotece-narodowej-bezcenny-sredniowieczny-rekopis.html).