PUBLIKACJE

NOWOŚCI

Bezpieczne muzea, bezpieczne zbiory. Wybór tekstów Piotra Ogrodzkiego
Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury
Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne
Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna
Ochrona indywidualna dzieł sztuki i zabytków w muzeach
Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu
Prawo ochrony zabytków
Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie
Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona
Zaginiony Rafael. Kulisy największej kradzieży nazistów