Bezpieczne muzea, bezpieczne zbiory. Wybór tekstów Piotra Ogrodzkiego

Podobne posty

Bezpieczne muzea, bezpieczne zbiory. Wybór tekstów Piotra Ogrodzkiego
Miejsce i rok wydania: 2020
Temat:

Teksty zawarte w tej antologii powstawały na przestrzeni 20 lat. Warto podkreślić, że są wciąż aktualne. Polskie prawo ochrony dziedzictwa kultury w zakresie prawa karnego nie zmieniło się aż tak bardzo, jak można byłoby przypuszczać. paradoksalnie wiele artykułów Piotra Ogrodzkiego tych zmian dotyczy – zarówno w zakresie postulatów de lege lata, jak i de lege ferenda. W tekstach bowiem umiejętnie zostały zestawione prawne aspekty z praktyką ochrony dziedzictwa narodowego, a opisane wyzwania w zakresie ochrony dziedzictwa kultury są i zapewne pozostaną aktualne również w dalszej przyszłości. Zdarzenia, sprawy i przykłady z przeszłości są najlepszą lekcją na przyszłość, jeśli tylko chce się z nich wyciągać wnioski.

Opublikowany w Bez kategorii