Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna

Podobne posty

Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna
Miejsce i rok wydania: Opole 2015
Liczba stron: 269

Niniejsza monografia jest owocem współpracy autorów zajmujących się problematyką prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne dyscypliny prawnicze.
Wśród autorów są również praktycy, dla których ochrona zbiorów i kolekcji jest nie tylko przedmiotem analizy, ale i przedmiotem codziennej pracy zawodowej i źródłem problemów prawnych do rozwiązania. Pozwoliło to spojrzeć na tytułową problematykę z więcej niż jednej perspektywy. Inaczej bowiem problem ochrony zbiorów i kolekcji widzi administratywista, inaczej cywilista czy teoretyk prawa. Co innego będzie istotne dla uczonego próbującego usystematyzować istniejący stan rzeczy, co innego zaś dla osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie zbiorów. Dlatego też zawarte w niniejszym tomie teksty są różnorodne i odzwierciedlają złożoność badanej problematyki i zróżnicowanie poglądów ich autorów. Nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpującego przedstawienia wszystkich aspektów sprawy mamy nadzieję, że książka ta zapoczątkuje szerszą dyskusję nad obecnym i przyszłym kształtem przepisów dotyczących funkcjonowania kolekcji i zbiorów muzealnych.
(fragmenty wstępu)

Opublikowany w Bez kategorii Tagi