Prawo ochrony zabytków

Podobne posty

Prawo ochrony zabytków
Miejsce i rok wydania: 2014
Liczba stron: 656

Książka jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięcioleciem obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Na publikację składa się łącznie 45 tekstów przygotowanych przez grono 48 autorów, przede wszystkim prawników reprezentujących większość wydziałów prawa w Polsce. Obok analizy normatywnej, zawierającej rozważania de lege lata, podjęty został trud sformułowania konkretnych postulatów de lege ferenda. W wielu miejscach rozważania zawarte w pracy skłaniają do refleksji, pokazują złożoność tytułowej problematyki, a także wykazują częste potknięcia i błędy zarówno w praktyce prawnej ochrony zabytków, jak i w tworzeniu służącego jej prawa. Stąd książka będzie nie tylko przydatnym narzędziem w procesie stosowania prawa obowiązującego, ale także winna wpłynąć inspirująco na prawodawcę. Tym samym stanowi ważny głos w dyskusji nad stanem prawa ochrony zabytków w Polsce.

Nagrody:

  •  Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii najlepsza książka naukowa w roku akademickim 2013/2014,
  • Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2014 podczas 18. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej
  •  tytuł Książki Roku 2014 przyznany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
Opublikowany w Bez kategorii Tagi