Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie

Podobne posty

Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2016
Liczba stron: 296
Próba postawienia nowej diagnozy odnoszącej się do ochrony dziedzictwa kulturowego przed przestępczością, bazującej na wiedzy i dotychczasowych doświadczeniach funkcjonariuszy policji, prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, pracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jak również osób reprezentujących środowisko naukowe. Recenzje: <a href="https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/09/OZ_1-2018_09_recenzja.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ochrona Zabytków</a>

Próba postawienia nowej diagnozy odnoszącej się do ochrony dziedzictwa kulturowego przed przestępczością, bazującej na wiedzy i dotychczasowych doświadczeniach funkcjonariuszy policji, prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, pracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jak również osób reprezentujących środowisko naukowe.

Recenzje: Ochrona Zabytków