Oświadczenie ICOM dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Oświadczenie ICOM dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Fot. icom.museum Od 24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonują inwazji na Ukrainę. Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) zdecydowanie potępia to naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. ICOM jest szczególnie zaniepokojony ryzykiem, na jakie narażeni są muzealnicy, a także zagrożeniami dla dziedzictwa kulturowego z powodu tego konfliktu zbrojnego. ICOM oczekuje, że oba kraje, jako Państwa-Strony Konwencji Haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i jej Pierwszego Protokołu, będą przestrzegać…

Czytaj więcej

Wspólne oświadczenie ICOM i ICOMOS w sprawie zmiany statusu Hagii Sophii

Wspólne oświadczenie ICOM i ICOMOS w sprawie zmiany statusu Hagii Sophii

Fot. Wikimedia.commons W odpowiedzi na dekret prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana z 10 lipca b. r. na stronie ICOM ukazało się oświadczenie: Wraz ze społecznością międzynarodową ICOM i ICOMOS wspólnie wyrażają zaniepokojenie decyzją władz tureckich o zmianie statusu Hagii Sophia z muzeum na meczet oraz konsekwencjami, jakie te działania mogą mieć ochrony i dostępności tego wybitnego kulturowego i artystycznego dziedzictwa. Od 1934 roku Hagia Sophia funkcjonowała jako muzeum, co stanowiło symboliczny gest otwarcia dla publiczności…

Czytaj więcej

Zagrożone dobra kultury Jemenu

Zagrożone dobra kultury Jemenu

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną „czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione. Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki…

Czytaj więcej

Red List dla Afryki Zachodniej

Red List dla Afryki Zachodniej

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), dzięki wsparciu Szwajcarskiego Departamentu Federalnego Spraw Wewnętrznych, Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) i amerykańskiego Departamentu Stanu, opublikowała kolejną Czerwoną Listę o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego Afryki Zachodniej. Pomimo ochrony przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe, zabytki Mali narażone są na niezgodny z prawem wywóz i obrót na nielegalnym rynku sztuki. Stąd potrzeba zwalczania tego procederu poprzez wzmocnienie  instrumentów prawnych, jak również dostarczenia  praktycznych narzędzi.

Czytaj więcej

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów

Projekt (informacja ze strony http://museum.zib.de/voc/ ) Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielo-językowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych. Pierwsze wydanie było opublikowane we współpracy z Instytutem Badań Muzealnych,Muzeum Państwowe w Berlinie oraz Grupę ds. Opracowania LeksykonuMiędzynarodowego Komitetu ds. Zabezpieczeń Muzealnych (ICMS) w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Autorami byli eksperci ds. zabezpieczeń mówiący poszczególnymi językami jako swoimi językami ojczystymi. Wszyscy byli członkami ICMS, jednego z…

Czytaj więcej

HANDBOOK ON EMERGENCY PROCEDURES

Podręcznik postępowania w sytuacjach awaryjnych to zbiór tekstów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – od lat działających w Międzynarodowym Komitecie ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS); opracowany i wydany przy wsparciu finansowym: ICOM, Ministerstwa Kultury Holandii, Rijksmuseum Amsterdam (Holandia), Van Gogh Museum (Holandia), Fundacja Mondriaan (Holandia).  Zawiera istotne informacje dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę muzeów.  

Czytaj więcej

Apel do muzeów …

Apel do muzeów …

Ministerstwo Starożytności, za pośrednictwem Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie,  zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą, by zgodnie z konwencją UNESCO z 1970 r. polskie muzea informowały o zamiarze zakupu lub przechowania artefaktów pochodzących  z czasów starożytnego Egiptu. W myśl art. 7 Konwencji z dnia 17 listopada 1970 r. dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (Dz. U. z 1974r., nr 20, poz. 106), strony niniejszej…

Czytaj więcej

ICOM o zabytkach Libii

ICOM o zabytkach Libii

Pod koniec br.  roku ICOM opublikował dwie istotne pozycje pomocne w zwalczaniu nielegalnego handlu dobrami kultury: Red List libijskich dóbr kultury, a także książkę Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury: globalne wyzwania ochrony światowego dziedzictwa.  Czerwona Lista libijskich dóbr kultury została opracowana przez  przez ICOM przy wsparciu naukowym Vincent Michel (dyrektora Francuskiej Misji Archeologicznej w Libii, Université de Poitiers) i grupy 12 innych ekspertów z Libii, USA i wielu krajów europejskich. Zawiera kategorie obiektów zagrożonych, w tym rzeźb nagrobnych…

Czytaj więcej

Syria – kolejne zniszczone zabytki …

Syria – kolejne zniszczone zabytki …

Starożytna Palmyra, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO,  ginie na naszych oczach. Jak donosi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka bojownicy Państwa Islamskiego po przejęciu kontroli nad miastem  zaminowali je i  sukcesywnie niszczą. W sierpniu zburzyli trzy grobowce wieżowe ( 44 i 103 n.e.) oraz wysadzili w powietrze świątynię Baalszamina ( I w. n.e.), jedną z najlepiej zachowanych budowli w tym kompleksie,  a w ostatnich dniach zburzyli starożytny łuk triumfalny (193-211 n.e.). W sierpniu, po miesięcznym przetrzymywaniu i…

Czytaj więcej

ICOM opublikował zaktualizowaną Czerwoną Listę irackich dóbr kultury !

ICOM opublikował zaktualizowaną Czerwoną Listę irackich dóbr kultury !

W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Iraku i niebezpieczeństwami, które te działania niosą dla światowego dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) opublikowała zaktualizowaną Czerwoną Listę irackich dóbr kultury  zagrożonych nielegalnym handlem. Obecnie na stronach ICOM publikowanych jest 14 Red Lists z krajów, które w sposób szczególny zmagają się problemem nielegalnego obrotu dobrami kultury. Czerwone Listy wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na światowym…

Czytaj więcej