MKiDN wspiera kolejne transporty zabezpieczeń dóbr kultury dla Ukrainy

MKiDN wspiera kolejne transporty zabezpieczeń dóbr kultury dla Ukrainy

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 22 marca b. r. na stronie MKiDN: Prawie 2 000 gaśnic, kilkaset bel wełny mineralnej, setki koców gaśniczych, kilometry taśm montażowych, kurtyny przeciwogniowe, specjalistyczne tkaniny – kolejne transporty ze sprzętem i materiałami do zabezpieczania i przechowywania dóbr kultury organizowane przez polskie instytucje, konserwatorów, muzealników i organizacje pozarządowe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego docierają do Ukrainy. Obecnie przygotowywany jest kolejny transport środków do zabezpieczenia muzealiów. Swój udział w dostarczeniu…

Czytaj więcej

Instytucje kultury niosą pomoc zabytkom Ukrainy – pierwsze transporty dotarły już do Lwowa

Instytucje kultury niosą pomoc zabytkom Ukrainy – pierwsze transporty dotarły już do Lwowa

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się na 14 marca b.r. na stronie MKiDN: W odpowiedzi na apele ukraińskich muzealników Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwa Państwowe, Instytut Polonika, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizują transporty materiałów przeciwpożarowych przeznaczonych do zabezpieczenia zabytków i dóbr kultury Ukrainy. Materiały do ochrony dzieł sztuki wysyła do Lwowa także Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsze transporty z pomocą dotarły już na…

Czytaj więcej

Polskie środowiska konserwatorskie apelują do międzynarodowej społeczności o obronę dziedzictwa kulturowego Ukrainy

Polskie środowiska konserwatorskie apelują do międzynarodowej społeczności o obronę dziedzictwa kulturowego Ukrainy

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 10 marca na stronie MKiDN: Generalny Konserwator Zabytków, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin poparł apel Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz organizacji i instytucji konserwatorskich o wykluczenie Rosji z prac w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wpisanie zagrożonych zniszczeniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Ukrainy na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Przesłanie środowisk konserwatorskich o ochronę zabytków jest adresowane do Komitetów ICOMOS oraz organizacji zajmujących się ochroną…

Czytaj więcej

MKiDN organizuje transport materiałów przeciwpożarowych na Ukrainę

MKiDN organizuje transport materiałów przeciwpożarowych na Ukrainę

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 7 marca na stronie MKiDN: Instytucje kultury stale rozszerzają pomoc dla Ukrainy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje transport materiałów przeciwpożarowych na zabezpieczenie zabytków Ukrainy zbieranych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński pozostaje w stałym niemal codziennym kontakcie telefonicznym z ministrem kultury Ukrainy, Ołeksandrem Tkaczenką. Instytucje kultury prowadzone i współprowadzone przez MKiDN nieustannie włączają się…

Czytaj więcej

Komunikat – pomoc dla muzeów ukraińskich

Komunikat – pomoc dla muzeów ukraińskich

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 7 marca na stronie głównej NIMOZ: Uprzejmie prosimy, aby informacje o Państwa instytucjonalnych inicjatywach podejmowanych na rzecz Ukrainy przekazywać na adres redakcja.mc@nimoz.pl. Przypominamy także o funkcjonowaniu rządowego portalu #PomagamUkrainie, oraz stworzonej na stronie MKiDN zakładce Zbiórki w instytucjach kultury – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl (www.gov.pl) gromadzącej informacje o działaniach wspierających Ukrainę i uchodźców z tego państwa organizowanych przez polskie instytucje kultury. Muzea, poszukujące informacji w sprawie udzielania i koordynowania pomocy, podobnie jak to miało miejsce w kryzysowej sytuacji pandemii, korzystają ze współpracy NIMOZ….

Czytaj więcej

List Prezydium ICOM Polska w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

List Prezydium ICOM Polska w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 2 marca na stronie NIMOZ: List Prezydium ICOM Polska do Prezydenta ICOM Alberto Garlandiniego i do przedstawicieli komitetów narodowych o natychmiastowe zawieszenie ICOM Rosja oraz o wykluczenie udziału delegacji rosyjskiej w nadchodzącej Generalnej Konferencji w Pradze. *** Warsaw, 1 March 2022 Dear ICOM President, Dear ICOM International Community, In the face of the ongoing Russian aggression on our neighbor, the Ukraine, and the loss of hundreds or thousands of civilian lives and the destruction of…

Czytaj więcej

Komunikat dot. udzielenia wsparcia i wyrażenia solidarności z Ukrainą

Komunikat dot. udzielenia wsparcia i wyrażenia solidarności z Ukrainą

Fot. MKiDN Komunikat ukazał się 28 lutego na stronie NIMOZ: Wszystkich Dyrektorów muzeów i innych instytucji kultury, którzy chcą podejmować inicjatywy służące wsparciu i wyrażeniu solidarności z walczącą Ukrainą zachęcamy do informowania o swoich działaniach Centrum Informacyjne MKIDN – także w celach konsultacyjnych. Na stronie internetowej MKiDN stworzone zostanie repozytorium inicjatyw symbolicznych – koncertów, spektakli, wystaw, dedykacji, a informacje o tych wydarzeniach będą promowane w kanałach społecznościowych MKiDN. Informacje w zakresie realnych działań pomocowych podejmowanych przez muzea i inne instytucji kultury powinny być przekazywane do CI…

Czytaj więcej