„Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych” – konferencja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

„Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych” – konferencja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Fot: museo.pl Komunikat ukazał się na stronie MKDNiS 15.09.2021 r.: „W Polsce jest obecnie realizowanych ponad 100 inwestycji muzealnych, w tym wiele także na terenach postindustrialnych. Ochrona tego rodzaju muzeów jest szczególnie wymagająca ze względu na swoisty charakter tych miejsc, takich jak kopalnie, byłe fabryki wraz z otoczeniem, tereny pokolejowe, postoczniowe i inne” – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do uczestników rozpoczynającej się dziś konferencji ICMS…

Czytaj więcej

Konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka”

Konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka”

23 października 2019 r.  w siedzibie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się  konferencja – „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka. 65 lat Konwencji Haskiej i 20 lat  jej Protokołu II”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Polski Komitet Doradczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, pod patronatem honorowym: Przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego, podsekretarza stanu Generalnego Konserwatora…

Czytaj więcej

Ochrona zabytków województwa śląskiego

W dniu 9 października 2015 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, zorganizowali konferencję szkoleniową pt. „Kompleksowa ochrona dóbr kultury i zabytków – uwagi praktyczne”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy omówili problem „Przestępczości i wandalizmu skierowanemu przeciwko zabytkom archeologicznym” . Na temat „Przemytu dóbr kultury – zagrożeniu dla dziedzictwa kulturowego”  prelekcję wygłosił przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa…

Czytaj więcej

Nielegalny obrót dobrami kultury

Nielegalny obrót dobrami kultury

W daniach 11-13 marca 2015 r. w Lyonie w siedzibie Interpolu odbyło się  9 Międzynarodowe sympozjum na temat kradzieży i nielegalnego handlu dziełami sztuki, dobrami kultury i antykami(9th International Symposium on the Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques). W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z prawie 40 krajów. W wystąpieniach 31 specjalistów poruszano sprawy kradzieży, przemytu, paserstwa, fałszerstw, nielegalnego obrotu dobrami kultury, niszczenia stanowisk archeologicznych oraz zagrożeń,…

Czytaj więcej