Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury

Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury

Fot. Danuta Matloch (przez MKiDN) Komunikat ukazał się na stronie MKiDN 18 stycznia br.: „Jednym z zagrożeń, z którymi przychodzi się mierzyć pogrążonej w wojnie Ukrainie, jest nielegalny wywóz, a mówiąc szerzej – nielegalny obrót zabytkami ruchomymi. Dziś, dzięki strategicznej współpracy z UNESCO, spotykamy się w Warszawie, by wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom i znaleźć najlepszy sposób na zachowanie tego, co najcenniejsze dla przyszłych pokoleń” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr…

Czytaj więcej

„Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych” – konferencja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

„Bezpieczeństwo muzeów na terenach poprzemysłowych” – konferencja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Fot: museo.pl Komunikat ukazał się na stronie MKDNiS 15.09.2021 r.: „W Polsce jest obecnie realizowanych ponad 100 inwestycji muzealnych, w tym wiele także na terenach postindustrialnych. Ochrona tego rodzaju muzeów jest szczególnie wymagająca ze względu na swoisty charakter tych miejsc, takich jak kopalnie, byłe fabryki wraz z otoczeniem, tereny pokolejowe, postoczniowe i inne” – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do uczestników rozpoczynającej się dziś konferencji ICMS…

Czytaj więcej

Konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka”

Konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka”

23 października 2019 r.  w siedzibie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się  konferencja – „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych – prawo i praktyka. 65 lat Konwencji Haskiej i 20 lat  jej Protokołu II”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Polski Komitet Doradczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, pod patronatem honorowym: Przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego, podsekretarza stanu Generalnego Konserwatora…

Czytaj więcej

Ochrona zabytków województwa śląskiego

W dniu 9 października 2015 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, zorganizowali konferencję szkoleniową pt. „Kompleksowa ochrona dóbr kultury i zabytków – uwagi praktyczne”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy omówili problem „Przestępczości i wandalizmu skierowanemu przeciwko zabytkom archeologicznym” . Na temat „Przemytu dóbr kultury – zagrożeniu dla dziedzictwa kulturowego”  prelekcję wygłosił przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa…

Czytaj więcej

Nielegalny obrót dobrami kultury

Nielegalny obrót dobrami kultury

W daniach 11-13 marca 2015 r. w Lyonie w siedzibie Interpolu odbyło się  9 Międzynarodowe sympozjum na temat kradzieży i nielegalnego handlu dziełami sztuki, dobrami kultury i antykami(9th International Symposium on the Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques). W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z prawie 40 krajów. W wystąpieniach 31 specjalistów poruszano sprawy kradzieży, przemytu, paserstwa, fałszerstw, nielegalnego obrotu dobrami kultury, niszczenia stanowisk archeologicznych oraz zagrożeń,…

Czytaj więcej