UNESCO w walce z nielegalnym handlem

UNESCO w walce z nielegalnym handlem

„Handel dobrami kultury dotyka wszystkich i pozbawia przyszłe pokolenia ich dziedzictwa.” – Irina Bokova Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) opublikowała nową infografikę, która w przystępny sposób ilustruje działania tej organizacji w walce z nielegalnym handlem dobrami kultury, podkreśla globalne wysiłki na rzecz wdrażania Konwencji UNESCO z 1970 r. oraz w jasny sposób wyjaśnia pojęcia związane z przestępczością przeciwko dobrom kultury.

Czytaj więcej

Walka z przestępczością przeciwko dobrom kultury!

Walka z przestępczością przeciwko dobrom kultury!

W dniach 22 – 31 października 2018 roku przeprowadzono międzynarodową akcję wymierzoną przeciwko działalności przestępczej koncentrującej się na kradzieżach  i nielegalnym handlu dobrami kultury. W akcji zainicjowanej przez Interpol i Europol wzięły udział 22 państwa: Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy, USA oraz Światowa Organizacja Celna (WCO). W Polsce większość  działań Policja przeprowadziła we współpracy z różnymi służbami i instytucjami m.in….

Czytaj więcej

Nielegalny obrót dobrami kultury

Nielegalny obrót dobrami kultury

W daniach 11-13 marca 2015 r. w Lyonie w siedzibie Interpolu odbyło się  9 Międzynarodowe sympozjum na temat kradzieży i nielegalnego handlu dziełami sztuki, dobrami kultury i antykami(9th International Symposium on the Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques). W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z prawie 40 krajów. W wystąpieniach 31 specjalistów poruszano sprawy kradzieży, przemytu, paserstwa, fałszerstw, nielegalnego obrotu dobrami kultury, niszczenia stanowisk archeologicznych oraz zagrożeń,…

Czytaj więcej