Zuchwała kradzież we włoskim kościele

Zuchwała kradzież we włoskim kościele

13 marca br. w świat poszła informacja o kradzieży obrazu flamandzkiego malarza Pietera Brueghla Młodszego „Ukrzyżowanie”. Kilka godzin później policja ujawniła, że skradziony obraz był jedynie kopią, którą umieszczono w gablocie kościoła po uzyskaniu informacji o planowanej kradzieży arcydzieła. Samo zdarzenie miało miejsce w środę, w godzinach porannych.  Złodzieje dostali się do kościoła Świętej Marii Magdaleny w małym liguryjskim miasteczku Castelnuovo Magra, przy użyciu młotka rozbili gablotę i skradli, w swoim przekonaniu, bezcenne dzieło Brueghla. Początkowo policja, podobnie…

Czytaj więcej

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów

Projekt (informacja ze strony http://museum.zib.de/voc/ ) Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielo-językowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych. Pierwsze wydanie było opublikowane we współpracy z Instytutem Badań Muzealnych,Muzeum Państwowe w Berlinie oraz Grupę ds. Opracowania LeksykonuMiędzynarodowego Komitetu ds. Zabezpieczeń Muzealnych (ICMS) w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Autorami byli eksperci ds. zabezpieczeń mówiący poszczególnymi językami jako swoimi językami ojczystymi. Wszyscy byli członkami ICMS, jednego z…

Czytaj więcej

HANDBOOK ON EMERGENCY PROCEDURES

Podręcznik postępowania w sytuacjach awaryjnych to zbiór tekstów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – od lat działających w Międzynarodowym Komitecie ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS); opracowany i wydany przy wsparciu finansowym: ICOM, Ministerstwa Kultury Holandii, Rijksmuseum Amsterdam (Holandia), Van Gogh Museum (Holandia), Fundacja Mondriaan (Holandia).  Zawiera istotne informacje dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę muzeów.  

Czytaj więcej

Task Force – specjalna grupa do ochrony dóbr kultury

W lutym 2016 r. Dyrektor Generalny UNESCO, Irina Bokowa i włoski minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni  podpisali porozumienie w sprawie utworzenia przez rząd włoski  specjalnej grupy (Task Force), której zadaniem będzie ochrona zabytków w miejscach objętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi. Utworzenie grupy zadaniowej  skupiającej ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i włoskich  karabinierów – specjalizujących się w zwalczaniu nielegalnego handlu dobrami kultury powinno wzmocnić  działania UNESCO na rzecz ochrony zabytków. Więcej na Stronie UNESCO i PPM Blog

Czytaj więcej

Ochrona zabytków województwa śląskiego

W dniu 9 października 2015 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, zorganizowali konferencję szkoleniową pt. „Kompleksowa ochrona dóbr kultury i zabytków – uwagi praktyczne”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy omówili problem „Przestępczości i wandalizmu skierowanemu przeciwko zabytkom archeologicznym” . Na temat „Przemytu dóbr kultury – zagrożeniu dla dziedzictwa kulturowego”  prelekcję wygłosił przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa…

Czytaj więcej