Oświadczenie ICOM dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Oświadczenie ICOM dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Fot. icom.museum Od 24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonują inwazji na Ukrainę. Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) zdecydowanie potępia to naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. ICOM jest szczególnie zaniepokojony ryzykiem, na jakie narażeni są muzealnicy, a także zagrożeniami dla dziedzictwa kulturowego z powodu tego konfliktu zbrojnego. ICOM oczekuje, że oba kraje, jako Państwa-Strony Konwencji Haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i jej Pierwszego Protokołu, będą przestrzegać…

Czytaj więcej