Kolejna strata wojenna powróciła do Polski

0

Zaginiony podczas II wojny światowej, siedemnastowieczny pejzaż marynistyczny Simona de Vliegera „Wzburzone morze z okrętami”,  został odzyskany dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 21 kwietnia 2017 r., wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński przekazał dzieło do Muzeum Narodowego w Warszawie.

“Wzburzone morze z okrętami”  Simona de Vliegera (1601-1653) – urodzonego w Rotterdamie, holenderskiego malarza, rysownika i rytownika – to obraz  namalowany na desce, w technice olejnej, ok. 1630 r.  Według noty zamieszczonej w wydanym w 2000 r. katalogu “Straty wojenne. Malarstwo obce” [s. 336,  poz.229 ], dzieło zostało zrabowane w sierpniu 1944 roku w Warszawie i pochodzi z kolekcji Benedykta Tyszkiewicza (katalog strat wojennych MKiDN, nr karty 38257). W czasie Powstania Warszawskiego wywieziony do miejscowości Oldenburg pod Hamburgiem przez szefa wydziału propagandy Generalnego Gubernatorstwa Wilhelma Ohlenbuscha. Po wojnie dzieło Vliegera zostało uznane za stratę wojenną, a informację o nim opublikowano w 1953 r. w  Catalogue of Paintings Removed from Poland by the German Occupation Authorities During the Years 1939-1945, t.1, Foreign Paintings.

Losy zabytku pozostawały nieznane do maja 2016 r., kiedy przedstawiciel londyńskiej firmy The Art Loss Register przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prośbę o weryfikację obiektu, który pojawił się w ofercie antykwarycznej jednego z niemieckich domów aukcyjnych.
Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez MKiDN, obiekt został wycofany z aukcji. Tożsamość obrazu potwierdzono w trakcie oględzin na podstawie ekspertyzy opartej na analizie porównawczej okazanego obrazu z przedwojenną fotografią utraconego dzieła oraz na nieinwazyjnych badaniach konserwatorskich zabytku. Po półrocznych negocjacjach z posiadaczem obrazu, udało się dojść do polubownego rozwiązania sprawy i doprowadzić do zwrotu dzieła stronie polskiej.

Więcej >>>