Walka z przestępczością przeciwko dobrom kultury!

0

W dniach 22 – 31 października 2018 roku przeprowadzono międzynarodową akcję wymierzoną przeciwko działalności przestępczej koncentrującej się na kradzieżach  i nielegalnym handlu dobrami kultury. W akcji zainicjowanej przez Interpol i Europol wzięły udział 22 państwa: Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy, USA oraz Światowa Organizacja Celna (WCO).

W Polsce większość  działań Policja przeprowadziła we współpracy z różnymi służbami i instytucjami m.in. Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Konferencją Episkopatu Polski.

Odzyskano około 3480 przedmiotów, z czego większość stanowiła zabytki i cenne zabytki archeologiczne, wykopane za pomocą detektorów metali.

Więcej >>>