Cenne, bezcenne / utracone, 2018, Nr 3/92-4/93

0

Ten numer naszego czasopisma dedykujemy pamięci Jacka Milera – wieloletniego dyrektora Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, a od lipca 2016 roku Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. Był osobą od początku powstania czasopisma szczerze zaangażowaną w jego tworzenie, widząc w nim doskonałe narzędzie do prezentacji idei ochrony polskiego dziedzictwa zagranicą oraz upowszechniania wiedzy o polskich stratach wojennych.

Cenne, bezcenne / utracone , 2018, Nr 3(92)-4(93) Book Cover Cenne, bezcenne / utracone , 2018, Nr 3(92)-4(93)
Czasopismo - CBU
NIMOZ
2018