Cenne, bezcenne, utracone – dwudziestolecie pisma!

0

W dniu 1 grudnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie obchodzono dwudziestolecie czasopisma Cenne, bezcenne, utracone. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Jarosław Sellin, dyrektor NIMOZ prof. Piotr Majewski, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego pan Ziemowit Koźmiński, autorzy, rada redakcyjna i przyjaciele czasopisma.

Podczas uroczystości srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczona została długoletnia redaktor naczelna czasopisma pani Barbara Kobielska.

Długoletnia redaktorka naczelna czasopisma Cenne, bezcenne, utracone chwilę po uhonorowaniu medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (fot. B. Bajerski)

W pierwszym numerze  tak określono cele pisma: „Cenne, bezcenne, utracone” to nowe pismo odbiegające treścią od dotychczas ukazujących się na rynku sztuki magazynów, jak: „Art & Business”, „Gazeta Antykwaryczna”, „Ochrona zabytków” czy „Spotkania z zabytkami”. Nie zamierzamy konkurować z żadnym z nich. Nasze zainteresowania kierujemy na zagadnienia, które dotychczas znajdowały się na marginesach  działalności innych wydawnictw – poszukiwanie utraconych dóbr kultury.

I choć od tego czasu wiele się zmieniło w dziedzinie ochrony zabytków, technika wyposażyła nas w możliwości o jakich pod koniec lat dziewięćdziesiątych jeszcze nikt nie marzył, również w sposobie docierania do społeczeństwa z informacją o skradzionych czy zaginionych dziełach sztuki, to wciąż istnieje potrzeba podejmowania trudu opisywania tego, co zostało utracone i dzielenia się radością o tym, co dzięki wysiłkom wielu ludzi udało się odzyskać  i ocalić od zapomnienia. Skok technologiczny jaki się dokonał i postępuje daje współczesnemu człowiekowi  olbrzymie możliwości, ale jednocześnie jest źródłem takiej wielości informacji, że dotarcie do tej jednej właściwej niekiedy staje się problemem.  Czasopismo wydawane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  Cenne, bezcenne, utracone wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i nowoczesności,  i tradycji. W tym jego siła.