Grafika z kolekcji Jacoba Kabruna powróciła do muzeum

0

Szesnastowieczny miedzioryt Johanna Saenredama „Portret malarza Johanna von Aachen”, pochodzący z kolekcji gdańskiego kupca Jacoba Kabruna, został przekazany przez wiceministra kultury Jarosława Sellina do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rycina zaginęła w czasie II wojny światowej i do grudnia 2018 r. , kiedy pojawiła się na aukcji w Berlinie, jej losy pozostawały nieznane. Na sprzedaż wystawił ją dom aukcyjny Galerie Gerda Bassenge. Dzięki podjętym działaniom restytucyjnym oraz przychylności  właścicieli galerii zostało podpisane porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Galerie Gerda Bassenge o przekazaniu grafiki.

Miedzioryt Johanna Saenredama przedstawia portret Johanna (Hansa) von Aachen (1552-1615) – nadwornego malarza cesarza Rudolfa II. Autorem malarskiego pierwowzoru był Pieter Isaacsz (1568-1625), urodzony w Dani malarz pochodzenia holenderskiego.

Odzyskana strata wojenna – grafika z kolekcji Jacoba Kabruna, fot Danuta Matloch

Grafika wchodziła w skład kolekcji gdańskiego kupca Jacoba Kabruna (1759-1814), liczącej 349 obrazów, 1950 rysunków i akwarel, 11 tys. sztychów oraz 2 tys. książek. Kupiec w testamencie spisanym w 1814 r. przekazał zgromadzoną przez siebie kolekcję miastu Gdańsk. Zgodnie z jego wolą zbiory zostały przekazane miastu i były podstawą do utworzenia w Gdańsku w 1870 roku Muzeum Miejskiego. Muzeum Narodowe w Gdańsku jest kontynuatorem tej instytucji.

Więcej informacji na stronie MKiDN