Konwencja Rady Europy o przestępczości przeciwko dobrom kultury

0

W dniu 3 maja 2017 r.  Rada Europy przyjęła konwencję o przestępczości przeciwko dobrom kultury  (Council of Europe Treaty Series no. 221). Od dnia 19 maja 2017 r. konwencja otwarta jest dla państw członkowskich i nieczłonkowskich, które uczestniczyły w jej opracowaniu oraz  dla innych państw chcących do niej przystąpić.

Celem konwencji jest zapobieganie i zwalczanie nielegalnego handlu i niszczenia dorobku  światowego dziedzictwa kulturowego. W założeniach ma stanowić narzędzie przydatne w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Postanowienia traktatu zawierają katalog przestępstw międzynarodowych przeciwko dobrom kultury, w szczególności: kradzież; prowadzenie wykopalisk archeologicznych bez zezwolenia; nielegalny przywóz i wywóz dóbr kultury; paserstwo dóbr kultury oraz bezprawne wprowadzenie ich do obrotu. Penalizacji podlegają również inne przestępstwa: fałszerstwo dokumentów czy umyślne niszczenie lub zniszczenie dóbr kultury.

Tekst konwencji >>>