Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem – zmiany!

0

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz.Urz. Ministra KiDN, Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. poz.45), NIMOZ nie prowadzi Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Zadanie to zostało przejęte przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.