Obraz “Madonny z Dzieciątkiem” odzyskany po 25 latach

0

Skradziona w 1992 roku z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim Madonna z Dzieciątkiem została odzyskana przez dolnośląską policję. Obraz prawdopodobnie autorstwa Franza Templera (warsztat śląski)  pochodził z końca XVIII w., wykonany był w technice olejnej na płótnie. Od 1982 roku figurował w rejestrze zabytków ruchomych.

W październiku 2016 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów otrzymał wiadomość mailową od  prywatnej osoby  o pojawieniu się  w serwisie internetowym Sprzedajemy.pl  obrazu zarejestrowanego w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem   pod nr kat.326, dawny nr PA 00326. Informację, po uprzednim jej sprawdzeniu, przekazano organom ścigania.

Dolnośląscy policjanci  odnaleźli obraz w jednym z prywatnych domów na terenie Wrocławia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, mające na celu wyjaśnienie  okoliczności poprzedzających odnalezienie dzieła,  tj.  jego losy od czasu kradzieży.

Więcej >>>