Porozumienie GKZ z Komendantem KGP w sprawie zwalczania przestępczości

0

Dnia 8 lutego 2018 roku w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. 

Podczas uroczystości  wiceminister kultury wręczyła przedstawicielom służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużonym w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz osoby uhonorowane odznaką” Za opiekę nad zabytkami” (fot. DOZ MKiDN).

Nowe porozumienie zastąpiło porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.

Więcej informacji >>>