Pożar w skansenie w Klukach

0

W środę 17 kwietnia br. kilkanaście zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem, który strawił poddasze i dach Karczmy u Dargoscha w Klukach na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej.  Akcję gaśniczą utrudniał fakt, że istniejąca instalacja nie nadążała z dostarczaniem wody.  Konieczne było dodatkowe jej organizowanie. Pomimo zaistniałych trudności udało się uratować parter budynku, który na skutek prowadzonej akcji został całkowicie zalany. Prawdopodobną przyczyną pożaru były nieszczelności w przewodzie kominowym.

Karczma, chociaż położona na terenie skansenu, usytuowana jest poza ciągiem ściśle muzealnym, dzięki temu  pożar w mniejszym stopniu zagrażał pozostałym zgromadzonym na tym terenie zabytkom. Budynek ma konstrukcję szachulcową, był kryty strzechą i jest wpisany do rejestru zabytków. Dzisiejsza karczma to dawna chałupa, która do Kluk została przeniesiona z Wierzchocina. Kiedyś był to dom dwurodzinny. Muzeum wykonało w niej salę jadalną i w tym samym stylu dobudowało kuchnię. Wykonano również projekty mebli.

Do podobnego pożaru doszło kilka lat temu na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Dwadzieścia dwa zastępy straży pożarnej z Opola, Brzegu oraz okolicznych gmin walczyło z pożarem zabytkowej drewnianej karczmy, w której odbywała się zabawa sylwestrowa (2012/2013 r.). Podobnie jak w przypadku Kluk, karczma stoi nieco na uboczu, a nie w zwartej zabudowie, co wydatnie zmniejszyło ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na inne budynki. Analogii do pożaru Karczmy Dargoscha jest więcej. Ogień strawił znaczną część dachu i całe poddasze, udało się uratować parter i wyposażenie obiektu. Prawdopodobnie przyczyną pożaru była awaria spowodowana użytkowaniem kominka na drewno.

Dla skansenów, jako jednostek o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego, zaopatrzenie w wodę jest szczególnie ważne. Wymóg ten  może być realizowany poprzez sieć wodociągową, naturalne lub sztuczne zbiorniki wody, cieki wodne, studnie lub inne punkty czerpania wody.  Niestety część muzeów na wolnym powietrzu ma problem ze zbyt niskim ciśnieniem wody w hydrantach lub ich niewystarczającą ilością, czego najlepszym przykładem jest sytuacja podczas akcji gaśniczej w Klukach.

Na temat ochrony skansenów można przeczytać w wydanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  w 2014 roku publikacji pt. ABC ochrony muzeów skansenowskich

Zdjęcia i wideo pożaru w Klukach

Film z pożaru karczmy u “U Karola Malajki” w Opolu Bierkowicach