Ratujmy zabytki Syrii!

0

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Biuro UNESCO w Bejrucie w ramach Projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Syrii, finansowanego przez Unię Europejską i wspieranego przez rząd flamandzki i rząd Austrii.
Tytuł kampanii to „End trafficking, save culture”. Kampania dotyczy rabunku i zniszczenia dziedzictwa kulturowego Syrii, ale ma także charakter uniwersalny. UNESCO planuje aby film zrealizowany w ramach kampanii był odtwarzany na lotniskach, dworcach, w środkach komunikacji itp.
Konflikty zbrojne i klęski żywiołowe zwiększają ryzyko kradzieży i nielegalnego handlu dobrami kultury. W związku z tym WCO wraz z UNESCO zachęcają do wspierania dziań związanych z zapobieganiem nielegalnemu handlowi dobrami kultury poprzez rozpowszechnianie filmu wideo i uświadomienie społeczeństwu problemu rabunku dzieł sztuki w Syrii i w innych miejscach na świecie.