Sąd arbitrażowy ds. kultury rozpoczął działalność

0

W czerwcu 2018 r., na mocy porozumienia pomiędzy Holenderskim Instytutem ds. Arbitrażu (Netherlands Arbitration Institute) a fundacją Authetication in Art w Hadze, powołano do życia międzynarodowy trybunał arbitrażowy i mediacyjny do spraw rozstrzygania  sporów dotyczących sztuki – Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art). Nowo powołane ciało zajmować się będzie pełnym spektrum spraw w zakresie szeroko pojętej sztuki, w tym problemami autentyczności dzieł, sporami o prawa autorskie oraz kwestiami dotyczącymi  własności dóbr kultury.

Więcej >>>