Inne publikacje

Zagrożone dobra kultury Jemenu

0

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną “czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione. Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki pochodzące z Jemenu, których przykłady zamieszczone są w ww. broszurze Red List of Cultural Objects at Risk Yemen, aby dokonywali przed ich zakupem dokładnego badania ich pochodzenia…

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

0

Ze Wstępu (…) Rok 2018 to czas szczególnej rocznicy – odzyskania przez Polskę niepodległości po przeszło wieku zaborów i pierwszej wielkiej wojnie światowej. Na ten szczególny jubileusz będzie się składać wiele jubileuszy pomniejszych, ale jakże ważnych, bo bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości związanych. Pośród nich obchodzić będziemy stulecie wydania pierwszego w Polsce aktu prawodawczego, którego celem była ochrona narodowego dziedzictwa kultury – dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytki sztuki i kultury (Dz. P.P.P. Nr 16, poz. 36). (…)

Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej

0

Marek Łuczak, fragment z Wprowadzenia do książki Konieczność unormowania zasad handlu dziełami uznawanymi za dobra narodowe spowodowała, że pierwsze próby unormowania nielegalnego handlu dziełami sztuki podjęto już w XVII w. w Szwecji, kiedy to powstał pierwszy urząd konserwatora zabytków. W 1830 roku we Francji, utworzono Urząd Generalnego Inspektora Pomników Historii. Cztery lata później Grecja wprowadziła zakaz wywozu zabytków za granicę.

Red List dla Afryki Zachodniej

0

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), dzięki wsparciu Szwajcarskiego Departamentu Federalnego Spraw Wewnętrznych, Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) i amerykańskiego Departamentu Stanu, opublikowała kolejną Czerwoną Listę o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego Afryki Zachodniej. Pomimo ochrony przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe, zabytki Mali narażone są na niezgodny z prawem wywóz i obrót na nielegalnym rynku sztuki. Stąd potrzeba zwalczania tego procederu poprzez wzmocnienie  instrumentów prawnych, jak również dostarczenia  praktycznych narzędzi.

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

0

Prawdziwa historia ludzi, którzy przechytrzyli terrorystów z Al-Kaidy i uratowali przed fanatykami 377 tysięcy bezcennych manuskryptów stanowiących dorobek cywilizacji.  W 2012 roku grupa bibliotekarzy przeprowadziła karkołomną akcję w stylu Indiany Jonesa: wykradli i wywieźli setki tysięcy ksiąg z miasta opanowanego przez islamistów. Tytuł: Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu Autor: Joshua Hammer Wydawnictwo: Agora SA Gatunek: Reportaż

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów

0

Projekt (informacja ze strony http://museum.zib.de/voc/ ) Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielo-językowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych. Pierwsze wydanie było opublikowane we współpracy z Instytutem Badań Muzealnych,Muzeum Państwowe w Berlinie oraz Grupę ds. Opracowania LeksykonuMiędzynarodowego Komitetu ds. Zabezpieczeń Muzealnych (ICMS) w językach angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Autorami byli eksperci ds. zabezpieczeń mówiący poszczególnymi językami jako swoimi językami ojczystymi. Wszyscy byli członkami ICMS, jednego z 29 Międzynarodowych Komitetów Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM: angielski Alf E.F. Longhurst Komisja ds. Muzeów & Galerii, Doradca ds. Zabezpieczeń Muzeów, Londyn francuski Serge Leroux Dyrekcja…

HANDBOOK ON EMERGENCY PROCEDURES

0

Podręcznik postępowania w sytuacjach awaryjnych to zbiór tekstów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy – od lat działających w Międzynarodowym Komitecie ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS); opracowany i wydany przy wsparciu finansowym: ICOM, Ministerstwa Kultury Holandii, Rijksmuseum Amsterdam (Holandia), Van Gogh Museum (Holandia), Fundacja Mondriaan (Holandia).  Zawiera istotne informacje dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę muzeów.

Wykład prawa ochrony zabytków

0

Niniejsza publikacja ma zgodnie z intencją jej Autorów charakter podręcznikowy. Szeroki zakres zaprezentowanej tu problematyki czyni to opracowanie przydatnym i praktycznym zarówno dla muzealników, konserwatorów zabytków, jak i podmiotów aktywnie obecnych na rynku antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów. Wyczerpująco omówione regulacje z zakresu prawa administracyjnego z pewnością okażą się przydatne wszystkim użytkownikom zabytkowych nieruchomości. Uniwersalny charakter tego opracowania sprawia, że jest ono uporządkowanym wykładem z zakresu prawa ochrony zabytków, z którego z powodzeniem mogą skorzystać zarówno studenci prawa i administracji, jak i historii sztuki, konserwatorstwa, archeologii, architektury i urbanistyki oraz inni, których przygotowanie zawodowe wymaga znajomości prawa ochrony zabytków. z recenzji…