Inne publikacje

Fałszerstwa dzieł sztuki

0

Kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki uwzględniające  wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania tego typu przestępstw. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób związanych z ochroną dzieł sztuki oraz rynkiem sztuki. Jest cennym źródłem wiedzy dla organów procesowych w zakresie przestępstw skierowanych przeciwko dziełom sztuki. Książka została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych w 2015 r. Monografia wchodzi w skład serii publikacji wydawanych w ramach Biblioteki Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaginiony Rafael. Kulisy największej kradzieży nazistów

0

Losy zagrabionego przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej “Portretu młodzieńca” Rafaela Santi – uznawanego za najcenniejszy wśród utraconych dzieł sztuki – śledzi w książce “Zaginiony Rafael” Robert Kudelski. Autor przypomina, że o cenne dzieło sztuki w czasie niemieckiej okupacji rywalizowali najwięksi przywódcy Trzeciej Rzeszy. “Portret młodzieńca” stał się też celem poszukiwań obrońców sztuki, słynnych “Monuments men”, działających w szeregach zachodnich aliantów i do dzisiaj pozostaje najcenniejszym dziełem poszukiwanym przez polskie władze.

Utracone zabytki sakralne powiatu gryfickiego, kamieńskiego i Świnoujścia

0

Wstęp (s.5) Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce publikację asp. szt. dr. Marka Łuczaka powstałą w ramach projek­tu realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie „Poprawa bez­pieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie gryfickim, kamieńskim i m. Świnoujściu”. Naszym nadrzędnym celem było zabezpieczenie zabytkowego wyposażenia kościołów na tym terenie poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej i oznakowanie za pomocą cząsteczek DNA najcenniejszych obiektów sakralnych. Kolejnym etapem projektu była weryfikacja faktycznego stanu zabytków z dokumenta­cją konserwatorską. Podczas analizy zebranej dokumentacji starano się jak najdokładniej określić okoliczności zaginięcia obiektów, szczególnie w tych przypadkach, w których za­bytek utracono w wyniku kradzieży lub kradzieży z włamaniem. Na…

Prawo ochrony zabytków

0

Książka jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięcioleciem obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Na publikację składa się łącznie 45 tekstów przygotowanych przez grono 48 autorów, przede wszystkim prawników reprezentujących większość wydziałów prawa w Polsce. Obok analizy normatywnej, zawierającej rozważania de lege lata, podjęty został trud sformułowania konkretnych postulatów de lege ferenda. W wielu miejscach rozważania zawarte w pracy skłaniają do refleksji, pokazują złożoność tytułowej problematyki, a także wykazują częste potknięcia i błędy zarówno w praktyce prawnej ochrony zabytków, jak i w tworzeniu…