Nowości wydawnicze

Vocabulary of Museum Security Terms 3.0

0

Słownik Terminów z Dziedziny Zabezpieczeń Muzeów” (“Vocabulary of Museum Security Terms”) został opracowany w ramach projektu realizowanego wspólnie przez International Committee on Museum Security (ICMS) (Międzynarodowy Komitet ds. Zabezpieczeń Muzeów) oraz Institut für Museumskunde, Muzeów Państwowych w Berlinie. Jego specjalnym celem było stworzenie wspólnej bazy wymiany językowej w ważnej dziedzinie zabezpieczeń muzeów, która często posługuje się trudnymi określeniami. Słownik Terminów Zabezpieczeń Muzealnych zawiera terminy techniczne z dziedziny zabezpieczeń muzeów. Jest to wielojęzykowe kompendium przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kolekcji muzealnych. Informacje o projekcie i wyszukiwarka terminów

Zagrożone dobra kultury Jemenu

0

Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM udostępniła kolejną “czerwoną listę” (Red List) poświęconą dobrom kultury Jemenu.  Listę opublikowano w związku z konfliktem zbrojnym, który doprowadził do destabilizacji w kraju w wyniku czego wiele obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych i muzeów zostało zniszczonych, a zabytki z nich zostały uznane za zaginione. Dziedzictwo kulturowe Jemenu jest chronione przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, niestety w obecnej sytuacji nie zabezpiecza to zabytków przed ich  nielegalnym wywozem, stąd apel do muzeów, domów aukcyjnych, handlarzy dzieł sztuki i kolekcjonerów nabywających dzieła sztuki pochodzące z Jemenu, których przykłady zamieszczone są w ww. broszurze Red List of Cultural Objects at Risk Yemen, aby dokonywali przed ich zakupem dokładnego badania ich pochodzenia…

Cenne, bezcenne / utracone, 2017, Nr 1/86-4/89

0

Wydanie jubileuszowe Cenne, bezcenne, utracone” Od redakcji Szanowni Państwo Dwadzieścia lat na rynku wydawniczym to całkiem sporo, a zważywszy, że minione dwudziestolecie było okresem dynamicznych przemian politycznych, kulturowych i technologicznych, jest to powód do dumy. „Cenne, bezcenne, utracone” to niezwykłe czasopismo. Jego otwarta formuła pozwala na przedstawienie nie tylko specjalistom, ale również szerokiej opinii publicznej zagadnień, które przed jego powstaniem nie były prezentowane w satysfakcjonującym zakresie. Wśród nich pojawiły się tematy dotyczące zagrożeń i strat kultury (które powstały w wyniku pożarów i kradzieży), polskiego dziedzictwa za granicą i jego ochrony, a także sprawy związane z rejestracją i poszukiwaniem strat wojennych.…

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

0

Ze Wstępu (…) Rok 2018 to czas szczególnej rocznicy – odzyskania przez Polskę niepodległości po przeszło wieku zaborów i pierwszej wielkiej wojnie światowej. Na ten szczególny jubileusz będzie się składać wiele jubileuszy pomniejszych, ale jakże ważnych, bo bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości związanych. Pośród nich obchodzić będziemy stulecie wydania pierwszego w Polsce aktu prawodawczego, którego celem była ochrona narodowego dziedzictwa kultury – dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytki sztuki i kultury (Dz. P.P.P. Nr 16, poz. 36). (…)

Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej

0

Marek Łuczak, fragment z Wprowadzenia do książki Konieczność unormowania zasad handlu dziełami uznawanymi za dobra narodowe spowodowała, że pierwsze próby unormowania nielegalnego handlu dziełami sztuki podjęto już w XVII w. w Szwecji, kiedy to powstał pierwszy urząd konserwatora zabytków. W 1830 roku we Francji, utworzono Urząd Generalnego Inspektora Pomników Historii. Cztery lata później Grecja wprowadziła zakaz wywozu zabytków za granicę.

Katalog utraconych dzieł sztuki 2014-2016

0

Co roku z kościołów, prywatnych kolekcji i muzeów ginie kilkadziesiąt cennych obiektów zabytkowych, publikację otwierają nie „straty”, ale katalog dzieł odzyskanych. Nie jest ich może wiele, lecz są wśród nich obiekty tak cenne, jak obraz Wojciecha Kossaka Piłsudski na Kasztance (kradzież 1997), fragmenty gotyckiego tryptyku z ok. 1520 roku z kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Pólku w Bralinie (kradzież 1994) czy też barokowy kielich datowany na 1608 rok z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opactwie koło Sieciechowa (kradzież 1994). Katalog >>>

Red List dla Afryki Zachodniej

0

Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM), dzięki wsparciu Szwajcarskiego Departamentu Federalnego Spraw Wewnętrznych, Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA) i amerykańskiego Departamentu Stanu, opublikowała kolejną Czerwoną Listę o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego Afryki Zachodniej. Pomimo ochrony przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe, zabytki Mali narażone są na niezgodny z prawem wywóz i obrót na nielegalnym rynku sztuki. Stąd potrzeba zwalczania tego procederu poprzez wzmocnienie  instrumentów prawnych, jak również dostarczenia  praktycznych narzędzi.

Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu

0

Prawdziwa historia ludzi, którzy przechytrzyli terrorystów z Al-Kaidy i uratowali przed fanatykami 377 tysięcy bezcennych manuskryptów stanowiących dorobek cywilizacji.  W 2012 roku grupa bibliotekarzy przeprowadziła karkołomną akcję w stylu Indiany Jonesa: wykradli i wywieźli setki tysięcy ksiąg z miasta opanowanego przez islamistów. Tytuł: Hardcorowi bibliotekarze z Timbuktu Autor: Joshua Hammer Wydawnictwo: Agora SA Gatunek: Reportaż