Jak opisywać zbiory

Dokumentowanie zbiorów na skróty

0

Przygotowanie opisu i dokumentacji fotograficznej posiadanych zbiorów to bardzo ważna czynność, której nie powinno się zaniedbywać. Szczególnie jest to ważne, kiedy dojdzie do kradzieży czy to całej kolekcji,  czy pojedynczych dzieł sztuki, przedmiotów rzemiosła artystycznego lub innych cennych przedmiotów. Brak dokumentacji w wielu przypadkach uniemożliwia poszukiwanie, jest również przeszkodą do zgłoszenia do krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, a w przypadku odnalezienia mogą pojawić się problemy z udowodnieniem prawa własności. Poniżej publikujemy krótki przewodnik, co powinno znaleźć się w naszej dokumentacji, by w przypadku utraty można było je skutecznie poszukiwać i identyfikować. Więcej o dokumentowaniu zbiorów…

Bezpieczne zbiory, bezpieczne kolekcje – czyli jak dokumentować zbiory.

0

Program Bezpieczne Zbiory, Bezpieczne Kolekcje skierowany jest do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków, jak i kolekcjonerów. Jego odbiorcą może być też Kościół, od wieków gromadzący w świątyniach niekiedy znakomite dzieła sztuki. To bowiem te podmioty, jak wskazują policyjne statystyki, są najbardziej narażone na utratę zbiorów i najczęściej padają ofiarami kradzieży. Oferowany przez program Bezpieczne Zbiory, Bezpieczne Kolekcje  standard dokumentacji opisowej i fotograficznej, jakkolwiek użyteczny i pożądany, nie jest w stanie zastąpić standardów dokumentacji adresowanych do muzeów – te są zupełnie inne. Istotą programu jest formularz (w wersji podstawowej bądź rozszerzonej), którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych dóbr.…