Kalendarium / statystyka

Pożary zabytków w Polsce (styczeń-czerwiec 2019) 

0

STYCZEŃ Pożar drewnianego budynku przy ul. Lorentowicza 9 w Ciechocinku. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji dom nie spłonął w całości Ogień został zaprószony na poddaszu. Do pożaru doszło 26 stycznia przed 21.00. Budynek był zamieszkały. Wzniesiony ok. 1900 roku,  ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przyczyna pożaru nieustalona. Podobny pożar w Ciechocinku, chociaż groźniejszy w skutkach, miał miejsce w 2008 r. Spłonął wtedy XIX-wieczny tzw. Hotel Mullera, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego. W 2015 r. obiekt został rozebrany. Pożar zabytkowego pałacu w Kotuniu, gm. Szydłowo. W latach 90 pałac został odrestaurowany i przeszedł kapitalny remont. 11 zastępów straży…

Pożary w obiektach zabytkowych w latach 2014 – 2017

0

POŻARY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH W LATACH 2014-2017 Monika Barwik, CBU, nr 1(90)-2(91) / 2018 Na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Państwowa Straż Pożarna znajdujemy zestawienia interwencji PSP za lata 2010-2017. Jest to materiał statystyczny, opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST”, stanowiący istotne źródło informacji przedstawionych w postaci różnorodnych zestawień statystycznych. Niestety Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi odrębnych statystyk dla zabytków z wyjątkiem umieszczonej w dziale Inne obiekty zdefiniowanej pod numerem kodu 808 grupy obejmującej zabytki kultury materialnej niebędące budynkami. Pożary obiektów zabytkowych mieszczą się w działach opisanym jako Obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne, obiekty produkcyjne; mogą też zostać…

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r.

0

Jak podaje statystyka policyjna w 2018 r. stwierdzono 87 przestępstw ściganych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2067,2245). Jeśli chodzi o lata poprzednie to w roku 2017 stwierdzono 91 tego rodzaju przestępstw, natomiast w 2016 odnotowano ich 90. W 2018 r. odnotowano 463 przestępstwa ścigane z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1600,2077). Dla wybranych kategorii liczba czynów zabronionych wynosiła: – kradzież cudzej rzeczy ( art. 279 kk) – 212 przestępstw – kradzież z włamaniem ( art.279…

(2018) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

0

STYCZEŃ Przemyt Celnicy z Połowiec (woj. Podlaskie) udaremnili przemyt dwóch ikon przez obywatela Białorusi. Ikony : Narodzenie Bogurodzicy (XVIII w.) i Bóg Ojciec i Duch Święty (XIX w.) pochodziły prawdopodobnie z Rosji. Pożar W Muzeum Fabryki w łódzkiej Manufakturze, w pomieszczeniu magazynowym, zapaliła się instalacja elektryczna w urządzeniu grzewczym. W chwili wybuchu pożaru włączył się system przeciwpożarowy wyposażony w tzw. tryskacze. Ogień został ugaszony. LUTY Wandalizm Sprawca pomazania fasady zabytkowej budowli „Świątyni Westy” w Ogrodzie Saskim w Warszawie skazany na więzienie. Wandalizm W Instytucie Franklina w Filadelfii, zwiedzający uszkodził celowo figurę eksponowaną na wystawie „Armia Terakotowa Pierwszego Cesarza”. Obiekty pochodziły…

Informacja na temat stanu zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 1994-2014

0

W ramach opracowań poświęconych przestępczości przeciwko dobrom kultury udostępniamy cykl raportów opracowanych w Komendzie Głównej Policji, publikowanych w ostatnich kilkunastu latach przeważnie w czasopiśmie Cenne, bezcenne, utracone,  zwykle na początku roku jako podsumowanie strat i ocenę zagrożeń minionego już roku. Informacja KGP 1994-1997 Informacja KGP 1999-2001 Informacja KGP za 2002 CBU (1-2) 2003 Informacja KGP za 2003 – 2004 w CBU 1-2(42-43) 2005 Informacja KGP za 2005 – 2006 w CBU 1(50) 2007 Informacja KGP za 2007 w CBU 1(54) 2008 Informacja KGP za 2008 w CBU 1(58) 2009 Informacja KGP za 2009 w CBU 1(62) 2010 Informacja KGP za 2010 w CBU 1(66)…

Kradzieże w polskich muzeach w latach 1965-1996

0

Kalendarium wydarzeń 1965 27.08 Muzeum Warmińskie.(zamek gotycki) w Lidzbarku Warmińskim, włamanie, kradzież eksponatów wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Warszawie, po trzech latach wyroby sztuki złotniczej odzyskano i sprawców ujęto. 1968 29.11.1968. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, kradzież z włamaniem, skradziono biżuterię ludową 1969 Składnica Muzealna w Lubiążu, kradzież obrazów 12.04.1969 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono banknot wartości 10000000 marek polskich 25.04.1969 Rezerwat Archeologiczny, Gród Piastowski w Gieczu (dawn. woj. poznańskie), kradzież eksponatów na szkodę Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 02.10.1969 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, skradziono: Krzyż Niepodległości (1931-1939) 1970 Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, skradziono…

(2017) odzyskane zabytki … 

0

STYCZEŃ Odzyskanie straty wojennej Muzeum Narodowe  w Poznaniu odzyskało tablicę inskrypcyjną z epitafium rodziny Hildebrandów ze Skwierzyny z około 1742 r. Tablicę odnaleziono na giełdzie staroci w Starej Rzeźni.  Epitafium zaginęło w czasie II wojny światowej. Odzyskanie Policjanci z Pułtuska odnaleźli skradziony 14 lat temu  obraz Stanisława Masiaka  „Anioł czasu”. Odzyskanie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – odzyskano część skradzionych drogocennych znaczków. Zatrzymano 4 osoby. Odzyskanie Kościół w Kurowie Wielkim– odzyskano obraz Franza Templera „Madonna z Dzieciątkiem” skradziony w 1992 r. Odzyskanie straty wojennej Horst Wachter, Austriak, potomek gubernatora dystryktu krakowskiego Generalnej Guberni zwrócił przedstawiającą Pałac Potockich pod Baranami, akwarelę autorstwa…

(2017) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

0

O tym się pisało … STYCZEŃ Przemyt Izba Celna w Przemyślu udaremniła przemyt drobnych przedmiotów oporządzenia wojskowego, odznaczeń i dokumentów. Kradzież Akt oskarżenia dla sprawcy kradzieży obrazu Romana Kochanowskiego „Gęsiarka” z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Pożar Ogień strawił dach oraz większość stropu oficyny zespołu pałacowego w Werbkowicach. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Kradzież zagraniczna Z Lwowskiej Galerii Sztuki – zaginęło ponad 97 cennych starodruków od XVI do XVIII w. Po weryfikacji okazało się, że brakuje 621 obiektów. Kradzież Muzeum Kultury Łemkowskiej – zginęły eksponaty pochodzące z okresu I i II wojny światowej. Przemyt Przejście w Dorohusku – udaremniono przemyt ponad…

(2016) Odzyskane zabytki…

0

O tym się pisało… STYCZEŃ Odnaleziony Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie odnalazła starodruk „ Narratio regionum Indicarum…” Francesco B. Las Casa, który w niejasnych okolicznościach zaginął z biblioteki Czartoryskich 50 lat temu. Starodruk został wydany we Frankfurcie w 1598 r. i opisywał zwyczaje Indian amerykańskich. Dzieło oprawione jest w XVI wieczną skórę, z tłoczeniami i superekslibrisem czeskiego humanisty Petra Volka Rożemberka. Odzyskane Odzyskane płaskorzeźby “Pokłon Trzech Króli” i “Adoracja Dzieciątka” stanowiły część  tryptyku powstałego w 1520 r . 8 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się przekazanie płaskorzeźb późnogotyckich skradzionych w 1994 r.  z kościoła pw. św. Anny…

(2016) Kradzieże, pożary, akty wandalizmu …

0

O tym się pisało… STYCZEŃ Pożar Braniewo – Kościół św. Antoniego Pożar konstrukcji drewnianej dachu i wnętrza świątyni. Przyczyny pożaru nieustalone. Kościół był wpisany do rejestru zabytków. Został zbudowany w latach 1830-1838, według projektu Karla Friedricha Schinka i do 1945 r. był w posiadaniu ewangelików. Budowla w stylu późnoklasycystycznym, z dwiema wieżami od frontu. W kościele znajdowało się wiele cennych zabytków m.in. prospekt organowy wykonany w stylu późnoklasycystycznym, Pożar Dwór w Miłachowie z poł. XIX w. Pożar dachu, naruszona konstrukcja budynku. Jedna osoba ranna. Przyczyny pożaru nieznane. Pierwotnie dwór parterowy, pod koniec XIX w. przebudowany. W 1987 r.  wpisany do rejestru zabytków.  LUTY Pożar Libusza k. Gorlic –…