Kradzieże w Polsce

Kradzieże
0

Rzeźba koguta, ok. 1912-1935, metal, wym. około 100 na 100 cm. Zarejestrowana w krajowym wykazie zabytków…