Cenne, bezcenne / utracone , 2014, Nr 3/80-4/81

0
Cenne, bezcenne, utracone, 2014, Nr 3(80)-4(81) Book Cover Cenne, bezcenne, utracone, 2014, Nr 3(80)-4(81)
Czasopismo - CBU
NIMOZ
2014
96

 

 

Od redakcji

Od osiemnastu lat na łamach "Cenne, Bezcenne, Utracone" zamieszczamy publikacje o ogromnych stratach, jakie poniosła kultura polska w okresie najazdu szwedzkiego, rozbiorów i dwóch wojen światowych. Niezwykle ważne jest odnalezienie i odzyskanie każdego zabytku, często w drodze żmudnych procesów restytucyjnych, darowizn czy wykupu. W tym numerze publikujemy, poza artykułami o historiach utraty konkretnych zabytków, wywiad, jakiego udzieliła naszej redakcji pani Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiając działania resortu w zakresie ochrony i restytucji dóbr kultury. Potwierdzeniem ich skuteczności jest odzyskanie w 2014 r. i powrót do kraju kilku obrazów o ogrom­nej wartości dla kultury polskiej, a ostatnio średniowiecznego rę­kopisu Sermones scripti,  pochodzącego z pierwszej połowy XV w., co jest kolejnym dowodem na zaangażowanie polskich instytucji w podejmowanie działań na rzecz zwrotu utraconych w przeszłości dziel sztuki. Świadczy o tym również konferencja Zrabowane - odzyskane, dobro kultury - przypadek Polski, z udziałem specjalistów z wielu krajów. Jak ważne dla potwierdzenia proweniencji poszukiwanego zabytku było wcześniejsze dokumentowanie i ewidencjonowanie zbiorów polskich, pokazują artykuły o przemieszczonych, rozproszonych i utraconych zabytkach. Dawny sposób dokumentowania dzisiaj zastąpiła cyfryzacja, która pozwala na powszechny dostęp do zbiorów. Stałymi pozycjami w „CBU" są katalogi poszukiwanych i utraconych dziel sztuki, które zawsze są szansą na ich odzyskanie. Publikujemy też artykuły o potrzebie dostosowania zmian w przepisach prawnych, odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony naszego dziedzictwa.

Nowym tematem w „CBU" są artykuły o podmorskim dziedzictwie kulturowym. Obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym, spoczywające pod wodą, są również zabytkami. Mowa tu o eksploracji leżących na dnie wraków i konstrukcji portowych, która wymaga rozwiązań prawnych związanych z za­bezpieczaniem cennych przekazów historii oraz prowadzeniem archeologicznych prac badawczych w środowisku morskim.

Mamy nadzieję, że wszystkie artykuły w tym wydaniu .CBU" wzbudzą Państwa zainteresowanie.

Barbara Kobielska

Numer dostępny online > >