Cenne, bezcenne / utracone , 2015, Nr 1/82-2/83

0
Cenne, bezcenne / utracone , 2015, Nr 1(82)-2(83) Book Cover Cenne, bezcenne / utracone , 2015, Nr 1(82)-2(83)
Czasopismo - CBU
NIMOZ
2015
116

 

OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
w 2014 r. czasopismo "Cenne. Bezcenne. Utracone" ukazało się w dwóch podwójnych numerach.  Wówczas wynikło to z zewnętrznych, niezależnych od nas uwarunkowań. Postanowiliśmy jednak utrzymać  tę częstotliwość edycji, zwiększając jednocześnie objętość każdego podwójnego numeru. Mamy nadzieję, że przeznaczając więcej miejsca na poszczególne teksty, będziemy mogli w pełniejszy sposób prezentować zagadnienia związane m.in. z ochroną naszego dziedzictwa, problematyką zaginionych i zrabowanych dóbr kultury czy też dotyczące spraw rewindykacji.

W numerze 3-4/2014 po raz pierwszy zaprezentowaliśmy cykl artyku­łów określających niejako temat przewodni numeru. W bieżącym wydaniu główny cykl tworzą teksty związane z militariami. W tym bloku tematycz­nym znajdą Państwo artykuły poświęcone zaginionej strzelbie ze zborów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, odnalezieniu miecza z epoki brązu. a także opracowania obrazujące działania Ministerstwa Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie pozyskiwania militariów mogących wzbogacić polskie zbiory muzealne.  Uzupełnieniem cyklu jest wywiad z Jackiem Kopczyńskim - kolekcjonerem pojazdów militarnych i muzealnikiem, który na własny koszt wydobył i kon­serwuje unikatowy czołg Valentine. Ten wyjątkowy pojazd zapewne stanie się cennym eksponatem kolekcji Muzeum Historycznych Pojazdów Militar­nych i Techniki Motoryzacyjnej w Boczkach.

W kolejnych numerach czasopisma planujemy publikację obszernych artykułów problemowych dotyczących zarówno prawa ochrony zabytków, jak i zagadnień restytucji oraz rewindykacji Jednak już w tym numerze są teksty, które za takowe można uznać.  W tym kontekście pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł Jakuba Bcndkowskłego o zaginionych dziełach sztuki z kościoła w Grodzisku Mazowieckim, który może być przyczynkiem do rewizji tego, czego brakuje w świątyniach i zbiorach muzealnych. Opisy­wana przez autora strata nigdy me była zgłoszona na policję ani odnotowana w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Drugi ważny artykuł z tej serii to tekst pióra Kazimie­rza Kozicy poświęcony grafikom i mapom z kolekcji Tomasza Niiewodniczańskiego. Czytając go należy mieć na uwadze istotę kolekcji czyli po co i dla kogo się |ą tworzy. a także co się z nią dzieje po śmierci kolekcjonera. Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego jest jedną z nielicznych i ważnych. która po śmierci właściciela wzbogaciła zbory polskiego muzeum (w tym wypadku na prawach depozytu.

Mam nadzieję, że również pozostałe artykuły w tym numerze znajdą Państwa uznanie. Zachęcam nie tylko do lektury, ale też do aktywnej współ­pracy z redakcją, a także zgłaszania lematów i zagadnień, które mogłyby wzbogacić kolejne wydania „CBU" i przyczynić się do dalszego rozwoju czasopisma.

Robert Pasieczny redaktor naczelny

Numer online >>>