Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

0

Ze Wstępu

(…)
Rok 2018 to czas szczególnej rocznicy – odzyskania przez Polskę niepodległości po przeszło wieku zaborów i pierwszej wielkiej wojnie światowej. Na ten szczególny jubileusz będzie się składać wiele jubileuszy pomniejszych, ale jakże ważnych, bo bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości związanych. Pośród nich obchodzić będziemy stulecie wydania pierwszego w Polsce aktu prawodawczego, którego celem była ochrona narodowego dziedzictwa kultury – dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytki sztuki i kultury (Dz. P.P.P. Nr 16, poz. 36).
(…)

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury Book Cover Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury
red. K. Zeidler, M. Marcinkowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
2017
278
9788378655831