Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego

0
Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego Book Cover Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego
Marek Łuczak
Pomorskie Towarzystwo Historyczne
Szczecin, 2014
96

Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację asp. szt. dr. Mar¬ka Łuczaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, policjanta zajmującego się zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom. W 2014 roku w ramach działań prowadzonych przez Wydział Prewencji KWP w Szczecinie zrealizowaliśmy program Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie polickim. Realizowany był on wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Po¬licach, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Policach oraz urzędami współpracującymi, dzięki czemu wykonano szereg przedsięwzięć, by zabezpieczyć zabytkowe wyposażenie kościołów na terenie całego powiatu. Braki w stanie zabytków opisano w katalogu, stanowiącym integralną część tej publikacji.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki
Mamy nadzieję, że opracowany przez nas katalog, pozwoli odzyskać utracone zabytki. Wierzymy, że z czasem uda nam się wykreślić z niego kolejne pozycje, przywracając je społeczeństwu.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
insp. Jarosław Sawicki

Więcej: Konferencja" Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego" ;