Fałszerstwa dzieł sztuki

0

Kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki uwzględniające  wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania tego typu przestępstw. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób związanych z ochroną dzieł sztuki oraz rynkiem sztuki. Jest cennym źródłem wiedzy dla organów procesowych w zakresie przestępstw skierowanych przeciwko dziełom sztuki.

Książka została nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych na najlepszą pracę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych w 2015 r. Monografia wchodzi w skład serii publikacji wydawanych w ramach Biblioteki Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne Book Cover Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne
Wilk Dariusz
Książki
C. H. Beck
2016
348