Wykład prawa ochrony zabytków

0

Niniejsza publikacja ma zgodnie z intencją jej Autorów charakter podręcznikowy. Szeroki zakres zaprezentowanej tu problematyki czyni to opracowanie przydatnym i praktycznym zarówno dla muzealników, konserwatorów zabytków, jak i podmiotów aktywnie obecnych na rynku antykwarycznym, zwłaszcza zaś kolekcjonerów. Wyczerpująco omówione regulacje z zakresu prawa administracyjnego z pewnością okażą się przydatne wszystkim użytkownikom zabytkowych nieruchomości. Uniwersalny charakter tego opracowania sprawia, że jest ono uporządkowanym wykładem z zakresu prawa ochrony zabytków, z którego z powodzeniem mogą skorzystać zarówno studenci prawa i administracji, jak i historii sztuki, konserwatorstwa, archeologii, architektury i urbanistyki oraz inni, których przygotowanie zawodowe wymaga znajomości prawa ochrony zabytków.
z recenzji prof. Macieja Trzcińskiego /źródło: fragment tekstu z okładki książki/

Wykład prawa ochrony zabytków Book Cover Wykład prawa ochrony zabytków
Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler
Wolters Kluwer
Warszawa - Gdańsk 2015
203