Naczynie greckie z IV w. p.n.e. powróciło do Polski

0

Utracony w czasie II wojny światowej lekyt czerwonofigurowy z IV w. p.n.e., który należał do kolekcji Józefa Choynowskiego został przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Zaraz po wybuchu II wojny światowej kolekcja Choynowskiego padła łupem Kommando Paulsen. Po wojnie rozproszonej kolekcji nigdy nie udało się  dokładnie zinwentaryzować i ocenić  ile zabytków powróciło, a ile znajduje się poza granicami kraju.

W 2017 r.  do Wydziału Restytucji Dóbr Kultury nadeszła informacja z domu aukcyjnego Gerhard Hirsch Nachfolger z Monachium , że do sprzedaży został wystawiony obiekt archeologiczny zarejestrowany w bazie strat wojennych prowadzonej przez MKiDN. Dotychczasowa posiadaczka lekytu – po otrzymaniu informacji, że jest to polska strata wojenna –  zdecydowała się go zwrócić.

Więcej informacji >>>